EU Office

Belangrijkste functies de stedelijke EU kantoren
De 4 belangrijkste functies van de vertegenwoordiging in Brussel zijn:

  • Ontwikkeling van EU beleid en -wetgeving monitoren.

Het nauwlettend volgen van nieuwe Europese beleidsontwikkelingen is één van de belangrijkste activiteiten. Dit biedt de gelegenheid beleidsvoorstellen al in een vroeg stadium te beïnvloeden en de implementatie van EU beleid op lokaal niveau te verbeteren.

  • Betrokkenheid bij Europese instellingen namens de steden.

De steden maken de Europese Unie toegankelijker voor bestuurders en ambtenaren van de vier grote steden en steunen hen bij samenwerking met beleidsmakers in de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en vertegenwoordigers van andere lokale overheden.

  • Profiel van de steden versterken en hun best practices promoten.

De steden maken gebruik van een reeks middelen om hun strategieën, expertise en good practices te promoten, zodat er meer aandacht komt voor de belangen van de vier steden.

  • Lobby en effectieve relaties ontwikkelen.

Om een specifieke (beleidsmatige) boodschap over te brengen is een effectieve belangenbehartiging nodig. Belangenbehartiging is het behoedzaam beïnvloeden van gebeurtenissen en dat betekent: weten wat er speelt, zorgen dat je er op het juiste moment bij bent, zoeken naar partners met dezelfde belangen, ambities en doelstellingen en daarmee duurzame relaties opbouwen. Binnen het complexe Europese circuit werken de steden intensief samen met de Nederlandse regering, het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Comité van de Regio’s, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging, Europese belangengroepen en andere regionale EU kantoren die in Brussel zijn gevestigd.