Utrecht

Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Den Haag

Welkom op de website van het Europa kantoor van de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Utrecht


De vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben sinds 2003 een vertegenwoordigingskantoor in Brussel.

De belangrijkste doelstelling van de stedelijke vertegenwoordigingskantoren is het actief monitoren van ontwikkelingen in het EU beleid. Het is van cruciaal belang dat toekomstige wetgeving en beleidskaders de belangen van de steden en hun inwoners weerspiegelen.

Dit vereist een (pro-)actieve respons van de steden op Europese voorstellen en agendasetting van prioriteiten met een EU-dimensie. Inspanningen richten zich daarom op het versterken van het netwerk en het intensiveren van effectieve relaties met bestuurders, ambtenaren en politieke vertegenwoordigers van Europese instellingen, Europese belangenorganisaties en andere regionale en lokale EU-kantoren in Brussel.

Het lobbydossier Structuurfondsen is een gemeenschappelijke dossier. De lobby is gericht op behoud van een stevige positie voor steden in de structuurfondsen.
Stedelijke dossiers waarbij de belangen en ambities van de steden in Europa blijken samen te gaan worden in verband opgepakt. Daarnaast werkt elke stad aan de uitvoering van Europa doelstellingen van die betreffende stad.
Zie voor meer info de websites van de steden